Om Grønn Festival

English below//

Grønn Festival er et årlig arrangement som går av stabelen i Ås sentrum i august eller september. Festivalen koordineres av Miljøpartiet de Grønne Ås i samarbeid med Ås Grønne Studenter, lokale organisasjoner, studentforeninger og bedrifter.

Årets miljøarrangement i Ås er for alle som interesserte i lokalt engasjement, sosial og økologisk bærekraft, grønn filosofi og livsstil. Det blir blant annet markedsdag, konserter og aktiviteter for barna.

Grønn Festival er for innbyggerne i Ås, studentene ved NMBU, hele familien – og alle som vil følge med på hva som skjer i Ås. Festivalen er ment som et møtested for alle med interesse for bærekraft fra et lokalt perspektiv, og skal gi rom for et bredt spekter av meninger og interesser. Festivalen er et initiativ for å gi besøkende inspirasjon til å utvikle en grønnere hverdag ved å kunne orientere seg i en del av tilbudene som finnes i Ås og omegn. Dette har blitt en årlig tradisjon som stadig trekker flere mennesker til Ås sentrum.

Festivalen er basert på fire bein:

  • Inspirerende og informative foredrag
  • En mangfoldig og spennende markedsplass med en rekke organisasjoner, privatpersoner og bedrifter
  • Lokale band som spiller livlig musikk for Ås beboerne
  • Aktiviteter som treffer alle aldre, blant annet aktiviteter for barn

Vi håper dere vil være med på å gjøre dette til en festlig og lærerik festival!

About Green Festival

Green Festival is a yearly event that is held in Aas center and at Campus Aas in August or September. The festival is coordinated by the Green Party Aas in collaboration with local organizations, student organizations and companies.

This event, with focus on environment, is for everyone interested in local engagement, social and ecological sustainability, green philosophy and lifestyle. There will for instance be market, concerts and activities for children.

Green Festival is for the residents of Ås, NMBU-students, families – and everyone interested in what is happening in Ås. The festival’s purpose is to be a meeting place for everyone interested in sustainability at a local level, and is a safe space for a range of opinions and interests. The festival is an initiative meant to inspire visitors to create a greener every-day life. It has become a yearly tradition that continues to attract more and more people to Ås center.

The festival is based on four bases:

  • Inspirational and informative lectures
  • A diverse and exciting market place with several organizations, private individuals and businesses
  • Local bands that will play lively music for the Ås residents
  • Activities that fit people of all ages, such as activities for kids

We hope you will help us make this to a fun and educational festival!

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.