Koreansk mat på markedet!

// Eng. below Sunyoung Ahn er en koreansk NMBU-student som kom til Ås i 2020. Hun forteller selv at den norske naturen og folks godhet har imponert henne etter kun denne korte perioden. Hun vil introdusere koreansk kultur til Grønn Festival i Ås, og med det fremme kulturelt mangfold. Blant annet skal Sunyoung Ahn selge…