Hjelp til selvhjelp Afrika på marked!

// Eng. below Hjelp til selvhjelp kommer på markedsdagen festivalen, de var blant annet med i 2019! Denne organisasjonen har som mål å skape arbeidsplasser og å hjelpe enkeltpersoner med oppstart samt drift av egen virksomhet. Et annet mål er å sikre rent vann til flere mennesker. Dette finiansierers ved salg av kurver, som er…