Kor faen blei det av Norge?! speler laurdag! //

// Eng. below Kor faen blei det av Norge?! er Synneva Gjelland og Maria Refsland, og dei lagar sagaplater smekkfulle av hits og besnærande forteljingar.  Duoens fyrsteplate «Sagaen om kor faen det blei av Norge» er ein storstilt saga om nettopp det, kor faen det blei av Norge. Etter å ha debutert med eit tingningsverk…